By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.

Japan

In Japan? You can go to Argus Japan

X

Argus Launches Turkish language energy market report

Argus Türk Enerji Piyasası Raporunu başlatıyor

London 11 November 2013

Global energy and commodity news and price reporting agency Argus has launched a weekly Turkish-language news, pricing and analysis service, Argus Turkish Energy Markets.

The launch of this cross-commodity market service reflects the importance of Turkey as an energy consumer and fuel importer, a regional trading hub and a hotspot for investment in power generation. 

Liberalisation of the Turkish electricity market has accelerated after the passing of a new law in March, with the aim of allowing all consumers to be able to choose their providers by 2015. Turkey’s appetite for imported fuels continues to grow, with the economy expected to expand by 3.6pc this year, and by 4pc in 2014.

Argus Turkish Energy Markets is designed to inform the strategy of local and multinational traders, importers, investors, and energy-intensive industries that have  a growing need for timely and accurate market intelligence.

The report’s coverage spans electricity, pipeline gas, LNG, thermal coal, petroleum coke, crude oil and refined products, drawing on the expertise of Argus market specialists and on energy fundamentals service Argus Fundalytics.

Argus Turkish Energy Markets provides analysis, news on investments and key regulatory developments, Argus price assessments, market commentary and weather forecasts. The service includes power generation economics by fuel type, cross-border electricity price spreads, a table of large generation projects and charts showing key currency exchange rates.

“We are pleased to launch this Turkish-language service for one of the world’s fastest-developing energy markets,” Argus Media chairman and chief executive Adrian Binks said. “This marks an important expansion of Argus’ coverage of Turkey and demonstrates our long-term commitment to increasing transparency in this key market through the provision of trusted and impartial information.”

Media contacts:

London
Seana Lanigan
 phone icon +44 20 7780 4272
 email icon seana.lanigan@argusmedia.com

Houston
Gabriela Alcocer
phone icon +1 713 429 6308
email icon gabriela.alcocer@argusmedia.com

Singapore
Jim Nicholson
phone icon +65 6496 9960
email icon singcom@argusmedia.com

About Argus Media
Argus is an independent media organisation with almost 600 full time staff. It is headquartered in London and has offices in each of the world’s principal commodity centres. Its main activities comprise publishing market reports containing price assessments, market commentary and news, and business intelligence reports that analyse market and industry trends.

More than half of Argus employees are commodity journalists who specialise in reporting news and price information relating to physical energy and related commodity markets. They operate according to a rigorous Editorial Code of Conduct and a compliance and ethics policy that align with best journalistic practice, including the avoidance of conflicts of interest.

Argus is a leading provider of data on prices and fundamentals, news, analysis, consultancy services and conferences for the global crude, oil products, natural gas, electricity, coal, emissions, bioenergy, fertilizer, petrochemical, metals and transportation industries. Data provided by Argus are widely used for indexation of physical trade. Companies, governments and international agencies use Argus information for analysis and planning purposes.

Argus has 19 offices globally, including London, Houston, Washington, New York, Calgary, Rio de Janeiro, Singapore, Dubai, Beijing, Tokyo, Sydney, Moscow, Astana and other key centres of the commodity industries. Argus was founded in 1970 and is a privately held UK-registered company.

Argus enerji piyasası raporlarını Türkçe olarak yayınlamaya başlıyor

Londra, 11 Kasım 2013

Küresel enerji ve emtia haber ve fiyat raporlama ajansı Argus, Türkçe haber, fiyatlandırma ve analiz hizmeti olan Argus Türkiye Enerji Piyasaları'nı haftalık olarak yayına soktu.

Birden fazla emtia içeren bu hizmet, Türkiye’nin bir enerji tüketicisi ve ithalatçısı olduğu kadar, elektrik üretim yatırımları için bir cazibe noktası ve bölgesel bir ticaret merkezi olarak önemini yansıtmaktadır.

Tüm elektrik tüketicilerinin 2015 yılından itibaren kendi tedarikçilerini seçmelerine olanak sağlayan yeni yasanın Mart ayında meclisten geçmesinin ardından Türk elektrik piyasasının serbestleşmesi hız kazandı. Ekonomide bu yıl % 3,6, 2014 yılında ise % 4 büyüme beklentisi, Türkiye’nin enerji ithalatına karşı iştahını kabartmaya devam etmektedir.

Argus Türkiye Enerji Piyasaları, zamanında ve doğru piyasa istihbaratına gittikçe daha fazla gereksinim duyan enerji yoğun sanayi kolları, yatırımcılar, ithalatçılar ve enerji ticaretiyle uğraşan yerel veya çok uluslu aktörlerin stratejilerine gerekli bilgileri sunmak için tasarlanmıştır.

Argus piyasa uzmanlarının tecrübelerine ve Argus’un Fundalytics adlı temel hizmetine dayanan bu rapor elektrikten doğal gaza, sıvılaştırılmış doğal gazdan termal kömüre, petrokoktan, ham petrol ve rafine ürünlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Argus Türkiye Enerji Piyasaları, yatırımlar ve önemli yasal gelişmeler hakkında haber ve analizlerin yanı sıra fiyat değerlendirmeleri, piyasa yorumu ve hava tahmini bilgileri sağlamaktadır. Bu hizmet, yakıt tipine göre elektrik üretim ekonomisi, sınır ötesi elektrik fiyatı farkları, devam eden büyük santraller hakkında bir tablo ile başlıca döviz kurlarını gösteren grafikleri içermektedir.

Argus Media Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Adrian Binks, “Dünyanın en hızlı gelişen enerji piyasalarından biri için, bu Türkçe hizmeti başlatmış olmaktan mutluluk duymaktayız” dedi. “Bu, Argus’un Türkiye enerji piyasalarındaki faaliyetini genişletmesinin önemli bir adımını teşkil etmekte ve bu mühim piyasanın şeffaflığını güvenilir ve tarafsız bilgi sağlamak suretiyle arttırmak hususundaki uzun vadeli taahhüdümüzü göstermektedir.”