By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.

Japan

In Japan? You can go to Argus Japan

X

Güneydoğu Avrupa Elektrik Piyasalarına Giriş

Argus Türkiye Enerji Piyasaları Webinarı


Güneydoğu Avrupa'daki elektrik piyasaları arasında bağlantı hatlarının çoğalması ve bu piyasaların giderek liberalleşmesi her geçen gün bölgedeki sınır ötesi ticaret fırsatlarını arttırmakta. Avrupa’nın güneydoğusundaki en büyük elektrik piyasası olanTürkiye ile bölge ülkeleri arasında hem ithalat hem de ihracat odaklı ticaret fırsatları bulunmaktadır. Bu webinar bölgedeki ülkelerin elektrik piyasalarının temel özelliklerini tanıtıyor.

Ayça Rodop ve Yaman Dalanay tarafından sunular webinar şu konulara yer vermekte:

  • Bölgedeki on bir ülkenin elektrik piyasalarının temel unsurları: Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Sırbistan, Romanya, Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Slovenya
  • Sınır ötesi ticaret yapanların dikkate alması gereken hususlar
  • Yakın geçmişte yapılan mevzuat değişiklikleri
  • Yapılması beklenen reformlar ve yeni projeler

Information Sizi Türkçe olarak yayınlanan webinarımızı dinlemeye davet ediyoruz

Argus Türkiye Enerji Piyasaları raporu:


Haftalık yayınlanan Argus Türkiye Enerji Piyasaları raporumuz emtia fiyat değerlendirmeleri, yorumlar ve piyasayla ilişkili haberlerin yanı sıra elektrik, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), termal kömür, petrokok, ham petrol ve diğer rafine ürün piyasaları için analizler sunmaktadır.

 InformationArgus Türkiye Enerji Piyasaları raporu için ücretsiz geçici üyelik (free trial) talep edebilirsiniz

 

İletişim bilgileri

email icon info@argusmedia.com

phone icon +44 (0) 20 7780 4200